Duhová prevence

Ve spolupráci s organizací Jules a Jim (certifikovanou u MŠMT) jsme připravili program primární prevence pro školy, který se zaměřuje na homofobně a transfobně motivovanou diskriminaci a šikanu.

Výzkumy ukazují, že se s nějakou z forem homofobní nebo transfobní šikany setkala významná část studujících. Seminář Duhová prevence napomáhá takovým jevům předcházet a může být pro školu snadněji dosažitelný, protože se jedná o preventivní program od certifikované organizace.

Další informace naleznete v nabídce služeb organizace Jules a Jim. Pro objednání preventivního semináře kontaktujte organizaci Jules a Jimkoordinator@julesajim.cz