Kontakt

Semináře realizuje a tento portál spravuje PROUD, Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, ve spolupráci s Charlie, queer sdružením Univerzity Karlovy, a olomouckým sdružením Ollove. Preventivní program je realizován ve spolupráci s organizací Jules a Jim.

Za finanční podporu děkujeme:

Projekt Neviditelné menšiny byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Kontaktujte nás na ...

Výkonná a kontaktní osoba za PROUD

[POZNÁMKA: Od roku 2020 jsme z kapacitních důvodů zastavili činnost v této oblasti.]