Duhové vzdělávání

POZNÁMKA: Od roku 2020 jsme z kapacitních důvodů zastavili činnost v této oblasti.

Vzdělávací semináře jsou zaměřeny na rozšíření znalostí a vědomostí studujících, jak všeobecně (např. o předsudcích, rodině coby sociální instituci nebo o sexualitě), tak v konkrétních aspektech života LGBT osob. Zároveň semináře učí studující respektu k rozmanitosti a kritickému přístupu ke stereotypům.

Nabízíme tyto typy seminářů

Pro všechny nabízené semináře platí následující:

Objednejte si seminář na ... [POZNÁMKA: Od roku 2020 jsme z kapacitních důvodů zastavili činnost v této oblasti.]