Výzkum Školy pod lupou

V rámci oblasti vzdělávání jsme se rozhodli více prozkoumat fenomén homofobie a transfobie na českých školách, abychom měli k dispozici data, která zatím v České republice chybí, a mohli tak více upozorňovat na potřebnost zařadit témata LGBT+ identit do školního kurikula jako součást prevence homofobie a transfobie.

V roce 2015 jsme proto realizovali výzkumný projekt mapující v jedné části postoje žáků a žákyň základních a středních škol ke svým vrstevníkům s (domnělou) menšinovou či nekonformní sexuální a/nebo genderovou identitou a jejich zkušenosti s homofobií a transfobií v prostředí školy prostřednictvím dotazníkového šetření. Druhá část výzkumu je tvořena hloubkovými rozhovory s vyučujícími.

Výstupy

Zpráva z výzkumu

Podrobnosti o průběhu a výsledcích výzkumu si budete moci projít ve Zprávě z výzkumu, kterou připravujeme.

Infografika

Prohlédněte si přehledné shrnutí výsledků výzkumu v infografice.

Policy paper

Vypracováváme shrnutí úkolů pro příslušné státní orgány, které vyplývají z výzkumných zjištění. Policy paper je tedy zatím v procesu přípravy.

Video

Dalším výstupem z výzkumu je i video, které bude brzy k dispozici.

 

↑ zpět na Duhové materiály